مقالات

طراحی و ساخت سوله و آشنایی با انواع سوله معمولا جهت ساخت سالنهای صنعتی از مقاطع با مقطع متغیر استفاده میشود.که ابعاد و وزن این مقاطع با توجه به کاربری هر واحد صنعتی تغییر می نماید. که مهترین عوامل تعیین کننده در وزن سالنهای صنعتی عبارتند از : منطقه مورد نظر حهت ساخت سوله از […]

بررسی روند کنترل سوله در سازمان نظام مهندسی   چند سالی است که تهیه نقشه های اجرایی مورد تائید سازمان نظام مهندسی ساختمان برای ساخت سوله در شهرکهای صنعتی استان ها اجباری شده و از آن زمان تاکنون عده ای از مهندسین محاسب وارد میدان طراحی این سوله ها شده اند و تجربه های آنان […]